Het ontwaken tot de hogere realiteit kan worden gedaan zonder de aarde te misbruiken

  • 2017
Inhoudsopgave verbergen 1 Het ontwaken naar de hogere realiteit 2 Collectief ben je al bereid om deze ervaring te verwerpen en terug te keren naar bewustzijn over je ware eeuwige aard 3 Laat je leiden, terwijl je bewustzijn evolueert 4 Nu gaat de wereld door een tijd van authentieke veranderingen 5 Het is niet langer mogelijk om de geheimen en misleiding te verbergen die mensen in machtsposities jarenlang hebben geprobeerd te verbergen

In het menselijk collectief is er een groot creatief vermogen, dat niet alleen kan worden gebruikt om de schade die de mensheid treft te genezen, maar ook voor elk van de levensvormen op aarde, evenals voor de planeet zelf . Deze herstelprocedures, zo gewenst en verwacht door de meesten van jullie, worden op verschillende plaatsen in de wereld gelanceerd, omdat je bewustzijn groeit en intensiever wordt om je te laten weten dat je de aarde of de aarde niet moet gebruiken en misbruiken. wezens die het alleen bewonen omdat ze hopen te overleven.

Vanzelfsprekend moet je overleving nooit in twijfel worden getrokken, omdat elk een goddelijke creatie is die met liefde is gemaakt, het enige dat bestaat en voor eeuwig blijft bestaan. Als menselijke wezens die deze planeet bewonen, moeten ze echter leren in harmonie te leven met alle dingen en andere wezens die hen omringen, terwijl ze zich in deze aardse omgeving bevinden.

Het ontwaken naar de hogere realiteit

Het ontwaken voor de hogere realiteit die de illusie achterlaat, gaat over zijn goddelijke plan, dat is als een zeer aangename droom waar geen sprake is van lijden, verdriet of pijn, die gekoppeld is aan een hemelse staat op aarde, omdat zijn aardse taak in deze wereld is zijn bewustzijn en vermogens te ontwikkelen om spiritueel te evolueren. Dit alles is nodig zodat ze klaar kunnen zijn wanneer ze hun ontwaken bereiken met hun Goddelijke Aanwezigheid, een aanwezigheid die, hoewel ze nooit achterlieten, als ze ervoor kozen niet bewust te zijn om het gevoel of het gevoel van afscheiding van de Creatieve Bron te ervaren, terwijl geïncarneerd in deze wereld.

Collectief zijn ze al bereid dergelijke ervaringen af ​​te wijzen en terug te keren naar het bewustzijn van hun ware eeuwige aard.

Maar er zijn nog steeds bepaalde mensen, die schijnbare posities van aanzien, macht en invloed innemen, die zich niet willen bevrijden van het domein dat de valse realiteit over hen uitoefent; deze wezens leven met het doel om het belang en de lof van anderen te ordenen in een illusoire staat van eer en respect, die de mogelijkheid hebben om die mensen op te leggen waarvan zij geloven dat ze ondergeschikte wezens zijn, wiens enige taak in de wereld Het is om hen te verheerlijken. Velen noemen deze wezens vaak de ' Kabbalah ', maar in werkelijkheid is het geen groep mensen met geld en beïnvloeders, maar een combinatie van zelfzuchtige en egocentrische individuen die alleen samenwerken door te denken dat dit nuttig kan zijn. Voor uw persoonlijke interesses.

Momenteel ontstaan ​​er op de hele planeet nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld de intense behoefte aan verandering, die naarmate de tijd verstrijkt, voor de meeste mensen duidelijker wordt. Niet meer dan 2-3 jaar geleden werden verschillende van deze ideeën als krankzinnig beschouwd, omdat de meeste mensen ervoor kozen geen persoonlijke en / of wereldwijde problemen aan te pakken die zeer speciale aandacht vereisten. De wens om hun ware levensdoel te negeren en opzij te zetten, wanneer activiteiten worden uitgevoerd die hun volledige aandacht vereisen, stort nu in omdat deze onbehandelde problemen zijn teruggekeerd, maar deze keer zijn ze veel veeleisender, dus het is niet mogelijk Negeer ze langer.

Het belangrijkste probleem van dit alles is om het oordeel los te laten, wat altijd gebruikelijk is voor alle mensen, dus het heeft veel pijn en veel leed veroorzaakt voor de hele mensheid. Maar op dit moment evolueert hun geweten snel, zodat ze een emotionele reactie krijgen waarmee ze de gebeurtenissen om hen heen kunnen beoordelen zonder geleid te worden door angst, maar door de wens om zichzelf te bevrijden en vreedzaam elk ongemak op te lossen. die aan hen worden gepresenteerd en het aardse leven ervaren.

Laat je leiden, omdat je bewustzijn evolueert

Jullie zijn allemaal op deze wereld, omdat je deze menselijke incarnatie hebt gekozen om te profiteren van de ervaringen die worden geboden door het zeer evolutionaire leren dat de wezens van deze wereld echter hebben en naarmate je ouder werd, hun persoonlijke meningen en ego's werden groter totdat ze hun belangrijkste interesse werden, zichzelf te vergelijken met hun broers en zussen en alle mensen om hen heen te beoordelen. De verschillen die blijkbaar tussen u bestaan, ongeacht of ze etnisch, ras, geslacht, politiek, religieus of filosofisch zijn, werden gezien als fouten of misdaden die Ze moesten worden gecorrigeerd, zelfs met geweld, wanneer overtuiging niet werkte. Dit heeft ertoe geleid dat ze besloten hebben te geloven dat ze echt eerlijk zijn en dat anderen het verkeerd hebben.

In de afgelopen paar jaar is er een toename van het bewustzijn van de schade die is ontstaan ​​wanneer diepgewortelde meningen worden gebruikt en een star gevoel van rect Na het beoordelen van de andere individuen, blijft dit bewustzijn in ontwikkeling, dus het heeft velen van jullie gemotiveerd en toegestaan ​​om fundamentele veranderingen te genereren in zowel attitudes als gedrag dat je bezit.

Nu maakt de wereld een tijd van echte veranderingen door

Bovendien is het een zeer uitdagende tijd voor jullie allemaal, maar dat wist je toen je ervoor koos om precies als mens te incarneren, op dit moment in de evolutionaire reis van de aarde. De aardse taak van jullie allemaal is om spiritueel te evolueren, het is altijd geweest, maar desalniettemin is deze evolutie langzaam verlopen tot de vijftiende eeuw, vanaf dat moment begon het te versnellen sinds de technologieën die zich hebben ontwikkeld van de jaren dienden ze als katalysator, dus nu, hoewel deze technologieën ook veel schade hebben aangericht, niet alleen voor de planeet maar ook voor elk van de levende wezens in de aarde, kunnen ze worden gebruikt om een ongelooflijke spirituele evolutie dankzij de onmiddellijke en wereldwijde communicatieapparatuur die de meesten van jullie bezitten.

Het is niet langer mogelijk om de geheimen en misleiding te verbergen die mensen in machtsposities al vele jaren proberen te verbergen

Tegenwoordig en rond de planeet is er een sterke en diepe afwijzing tegenover degenen die macht misbruiken en naarmate de tijd verstrijkt, worden meer van jullie zich bewust van die schijnbare en onwerkelijke kracht die je bezit . Je wereld kan alleen goed functioneren als ieder van hen die de verzoeken en wensen van de machthebbers respecteert, weigert hun misbruik te accepteren en niet meewerkt of de acties ondersteunt die ze ondernemen.

Zijn spirituele bewustzijn groeit en zoveel als gevallen of donkere wezens het verlangen, is het niet mogelijk om het omver te werpen of de ontwikkeling ervan te stoppen met gewelddadige middelen, die in veel gevallen in de geschiedenis van de mensheid altijd heeft plaatsgevonden dat de groep in macht verandert en al die individuen vrijmaakt die verplicht zijn om, net als voorheen, om te gaan met degenen die hen niet alleen controleren maar ook gebruiken.

VERTALING: Lurdes Sarmiento

MEER INFORMATIE op: http: //www.messagescelestes-archives.ca/evoluer-spirituellement-tache-terrestre-toujours-ete/

Volgende Artikel