"Open Your Heart", door Patricia Diane Cota-Robles

  • 2011

www.eraofpeace.org

Vertaling: Alicia Virelli

Oktober 2011

We hebben ons allemaal eonen lang voorbereid om ons individuele facet van het goddelijke plan dat wordt onthuld te vervullen. Ik weet dat dingen door uiterlijke schijn chaotisch lijken, maar dag na dag gaan we vooruit in het Licht. Een NIEUWE Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde is beveiligd in het Vlamhart van elke persoon. Nu is het aan ons allemaal om deze patronen van perfectie naar onze tastbare levenservaringen te magnetiseren door onze gedachten, woorden, acties en emoties. Adem alsjeblieft een paar keer diep in en voel hoe je bewustzijn zich uitbreidt om het grotere beeld te krijgen. Te midden van chaos gebeuren er wonderen.

De Wezens van Licht hebben onthuld dat in de afgelopen 100 jaar hoog ontwikkelde zielen zich vrijwillig hebben aangemeld om op aarde te incarneren in een poging de mensheid te helpen onze hoofden boven de modderpoel van onze menselijke vervormingen te brengen. Deze zielen zijn over de hele wereld geïncarneerd, maar ze hebben zich doelbewust geconcentreerd op delen van de wereld die de grootste pijn en het lijden weerspiegelen. De hoop is dat deze zielen gemakkelijker zullen ontwaken dan de massa's van de Mensheid die al duizenden jaren begraven liggen in onze menselijke vervormingen.

Volgens de Company of Heaven slaagt dit facet van het goddelijke plan boven de grootste verwachtingen van de hemel. Een ongekend ontwaken vindt nu plaats, wat resulteert in de grootste bewustzijnsverandering die de aarde ooit heeft meegemaakt. Terwijl deze hoog ontwikkelde zielen ontwaken, creëren ze een opwaartse stroom van bewustzijn die de aandacht van de mensheid verhoogt. Dit helpt de massa's van de mensheid om sneller wakker te worden en gemakkelijker opnieuw verbinding te maken met onze IK BEN Aanwezigheid en met de Rijken van Verlichte Waarheid.

De pijnlijke ervaringen die overal ter wereld aan de oppervlakte verschijnen, weerspiegelen tijden van leven van haat, corruptie en geweld die zijn gecreëerd door de gedachten, woorden, emoties, overtuigingen en negatieve acties van de mensheid. Deze verstoorde gedragspatronen worden al duizenden jaren in stand gehouden door onze menselijke ego's. Omdat we allemaal Eén zijn, is elk deeltje van het Leven met elkaar verbonden, onderling verbonden en onderling afhankelijk. Er is geen scheiding. Wat een facet van het leven beïnvloedt, beïnvloedt al het leven. Wat dit in zeer praktische termen betekent, is dat de pijn en het lijden veroorzaakt door de vervormingen van de mensheid naar de oppervlakte moeten worden gebracht en terug moeten worden getransmuteerd naar het Licht als SOMMIGE van ons klaar zullen zijn om de overstap te maken naar de koninkrijken van het licht van de 5e. Dimensie.

Energie kan niet worden vernietigd, het kan alleen worden getransformeerd. We kunnen niet eenvoudigweg zeggen "annuleren, annuleren" en ontgrendelen en tijden van leven vrijmaken die voortvloeien uit machtsmisbruik van ons "ego". We moeten ons bewust worden van onze vroegere overtredingen van de wetten van goddelijke liefde, eerbied voor het leven en eenheid, om het licht van God op te roepen en onze onbeschaafde mutaties te transmuteren, terug naar hun oorspronkelijke perfectie. Nu een NIEUWE Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde in elke Hartvlam van elke persoon pulseert, wordt alles wat in strijd is met Goddelijke Liefde in een versneld tempo naar de oppervlakte geduwd.

De mensheid heeft elk lijden gecreëerd dat vandaag op aarde bestaat, door misbruik te maken van de kostbare energie die onze Vader-Moeder God ons gaf als een geschenk van het leven. Door onze keuzes van vrije wil accepteren we onze gave van leven en vervormen dan die harmonieuze energie in allerlei soorten pijn en lijden door onze creatieve vermogens van gedachte en emotie / gevoel en onze gave van vrije wil. Voor ons om verder te gaan met de rest van ons zonnestelsel, is er geen andere optie dan de resultaten van onze vervormingen te ervaren, zodat we ze weer kunnen omzetten in licht.

Onze Vader-Moeder God kende de urgentie van het uur en gaf enkele decennia geleden een Kosmisch Edict uit dat de hoog ontwikkelde zielen die nu op aarde zijn belichaamd, toestemming gaf om in te grijpen in het zuiveren en helen van de vervormingen van de menselijkheid. Voor het eerst hebben deze onbaatzuchtige en liefdadige Zonen en Dochters van God toestemming gekregen om zich te verenigen met hun zussen en broers op aarde en echt een beetje van het massabewustzijn en de collectieve karmische schulden aan te nemen die de mensheid sinds haar val heeft gecreëerd van genade Dit is de reden waarom deze ontwikkelde zielen worden belichaamd in gebieden waar de dichtste frequenties van pijn en lijden in het leven van mensen lopen.

Wanneer we historisch deze gruwelijke ervaringen waarnemen die de mensheid de afgelopen 100 jaar heeft doorgemaakt, zien we een glimp van het offer dat deze hoog ontwikkelde zielen in onze naam hebben gebracht. Ze hebben ons allemaal bijgestaan ​​en onze menselijke vervormingen naar de oppervlakte gebracht zodat we vrijwillig de verwoestende oorlogen, religieuze vervolging, plagen, natuurrampen, armoede, honger, haat, hebzucht, corruptie, geweld en machtsmisbruik kunnen ervaren. ongebreideld door onze menselijke ego's. Door hun leven en vaak door hun dood hebben deze kostbare zielen de aandacht van de mensheid gevestigd op de ongecontroleerde vervormingen die onze menselijke ego's op deze planeet bestendigen.

Sommige van deze zielen werden snel genoeg wakker om zich bewust de reden te herinneren waarom ze zulke pijnlijke ervaringen meemaken, maar velen van hen deden dat niet. Ze hebben echter de ervaringen meegemaakt waarin ze vrijwillig in God zegden te genezen. Zijn offer heeft een groot deel van de collectieve negativiteit van de mensheid verwijderd en de kinderen van de aarde in het licht naar voren gekatapulteerd.

De slechte weersomstandigheden die zich over de hele wereld manifesteren, maken deel uit van dit noodzakelijke zuiveringsproces. Deze catastrofale gebeurtenissen gebeuren in lijn met het Goddelijke Plan dat zich ontvouwt. Het positieve is dat mensen midden in chaos hun hart openen en dichter bij hun zussen en broers komen. Met het oog op een dergelijke verwoesting worden onze verschillen irrelevant en begint de Eenheid van Leven zich diepgaand te registreren in de harten en geesten van de massa van de Mensheid. De liefde en het mededogen die we ontwikkelen wanneer we getuige zijn van de pijn en het lijden van onze zusters en broeders verzachten en verzachten onze harten en laten meer van Gods liefde en helende licht in ons leven stromen. Dit Open Hart zal de manifestatie van onze NIEUWE Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde versnellen.

Terwijl het collectieve bewustzijn van de mensheid zich uitbreidt in liefde en mededogen naar onze minder gelukkige zusters en broeders, vindt er een verandering plaats in onze harten en gedachten. Dit creëert de Open Deur waardoor het Gezelschap van de Hemel en onze IK BEN Aanwezigheid de Aarde kan overspoelen met perfectiepatronen voor de Nieuwe Aarde en onze Oorzaak van Goddelijke Liefde.

De recent geopende harten en emoties en gevoelens van diepe liefde en compassie van de mensheid voor onze medemensen zullen een grotere invloed van de liefde en genezing van God mogelijk maken. De zielen die zijn geïncarneerd om ons te helpen, zijn gezegend voor hun onbaatzuchtige offer in de naam van de hele mensheid. Degenen die het fysieke gebied verlaten, worden door de Legioenen van de Engelen naar de hemelse rijken gebracht. Degenen die overblijven zullen hun dienst aan het Licht voortzetten, maar het Gezelschap van de Hemel heeft elk in een mantel van Goddelijke Comfort en Liefde gewikkeld om hen te helpen hun facet van het Goddelijke Plan volledig te vervullen. Dit zijn echt prachtige tijden.

Nu is het aan jou en mij en elke andere persoon op de planeet om ons hart te openen, zodat ook wij ons unieke facet van het Goddelijke Plan kunnen vervullen.

IK BEN HET GODDELIJKE BEELD VAN GOD

IK BEN het goddelijke beeld van God dat perfectie manifesteert in mijn bestaan ​​en in mijn wereld en in de zonen van God, voor de hele wereld, overal in de naam van de Allerhoogste God VOOR EN VOOR ALTIJD.

Waar IK ook BEN, mijn tegenwoordige aanwezigheid in het universum is een constante uitstroming en bevrijding van de liefde van God en eerbied voor het leven, de wil van God en kracht, het leven van God en licht, de waarheid van God en vrijheid; voor iedereen waarmee ik contact opneem, elke dag op welke manier dan ook. (Drie keer herhalen)

Het langverwachte moment is aangebroken. DE MENSHEID IS GEKOCHT OP ONZE REIS TERUG NAAR LIEFDE EN DE WIL VAN GOD. Het tijdperk van de verlichting is aangebroken. Dit is de tijd lang aangekondigd door de oude profeten, wanneer de mensheid onze overwinning in het licht zal bereiken. We hoeven alleen maar ons bewustzijn te verhogen en een stap door de open deur naar onze eeuwige vrijheid te zetten.

Patricia Diane Cota-Robles

New Age onderzoek naar het doel van de mensheid

een 501 (c) 3 non-profit educatieve organisatie

FAX: 520-751-2981;

Telefoon: 520-885-7909

New Age onderzoek naar het doel van de mensheid

Postbus 41883,

Tucson, Arizona 85717

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd, maar je hebt toestemming om het op alle mogelijke manieren te delen zolang de bijbehorende credits zijn opgenomen.

© De informatie van deze maand is aan de Mensheid gegeven door de Wezens van Licht in de Verlichte Rijken van Waarheid. De goddelijke poging van deze informatie is om ons allemaal aan te moedigen, te machtigen, te verheffen en te inspireren om het hele plaatje te kunnen zien, in deze prachtige tijden, maar uiterst uitdagend.

© 2011 Patricia Diane Cota-Robles

Spaanse vertaling deelt het licht: Alicia Virelli

www.destellosdeluz.com.ar

Volgende Artikel