Tijd voor verandering Wakker worden [bewustzijn] ~ De overgang

  • 2013
Inhoudsopgave verbergen 1 2 De overgang van 21 september [2013] 2.1 Vertaler: Claudio Alvarez-Dunn 2.2 WebSite: http://despertando.me/?p=132980 3 Tijd voor verandering AWAKENING [CONSCIENCE] ~ De overgang

De overgang van 21 september [2013]

Ga alsjeblieft verder.

Bedankt

Welcome Awareness [Bewustzijn]. Bedankt dat je bij ons bent voor de sessie "Rainbow-Phoenix" [Phoenix Phoenix] op 18 september 2013.

Will Berlinghoff is de tolk van je berichten, Joan Mills de ondervrager en energetizer.

De wet van liefde en de wet van licht zijn ingeroepen. Is er een openingsbericht of een actueel evenement waarover je wilt praten voordat je verdergaat met de vragen van deze tijd?

Dit Bewustzijn heeft inderdaad een openingsboodschap voor iedereen.

Dat dit Bewustzijn zou willen verklaren dat deze gebeurtenis van groot belang snel op weg is naar de planeet, naar het menselijke collectieve bewustzijn.

Dat dit evenement er een is waar dit Bewustzijn al enkele maanden over spreekt.

De gebeurtenis van het einde van de cyclus van negen maanden en van wat een pauze was in de structuur van tijd en ruimte gezien vanuit die niveaus van bewust bewustzijn voorbij het menselijk bewustzijn.

Dit Bewustzijn heeft over deze periode gesproken als een belangrijke staat van interne reflectie, van intern werk om een ​​niveau van begrip en voorbereiding te bereiken voor gebeurtenissen die klaar zijn om te beginnen.

Het zou verkeerd zijn om te denken dat dit betekent dat er in de afgelopen negen maanden niets is gebeurd.

Zeker, er is veel gebeurd op persoonlijk niveau voor velen evenals op een collectief niveau voor de planeet zelf, het collectieve niveau van menselijk bewustzijn.

Dat wereldgebeurtenissen laten zien dat dingen vooruit gaan en voor velen die zich niet bewust zijn, die het belang van deze afgelopen negen maanden niet begrijpen, lijkt het erop dat alleen externe gebeurtenissen vooruit zijn gegaan.

Maar voor degenen die bewust hebben gewerkt aan intern bewustzijn en het begrip dat men zich moet voorbereiden op de verandering die op komst is, hebben velen echt een persoonlijke verandering en persoonlijke gebeurtenissen van een aard gezien die hen heeft laten zien dat er echt iets gebeurt die niveaus van begrip en begrip die de basis vormen waarop en waarop menselijk bewustzijn wordt gesmeed evenals individueel bewustzijn.

Nu loopt de periode van negen maanden af, en de datum van 21 september waarover dit Bewustzijn heeft gesproken als het eindpunt van de voorbereidingsperiode van negen maanden.

Dit Bewustzijn wil op deze momenten vollediger over deze dag spreken.

Ze wil eerst verklaren dat dit het einde is van het paradigma van geloof en bewustzijn dat dominant is geweest in de oude planeet AB en dat als het einde van het paradigma waaruit is afgeleid is dat de nieuwe paradigma's van geloof en begrip in de vormingsproces en dat 21 zal de beëindiging van het oude paradigma markeren, zodat de nieuwe paradigma's kunnen beginnen.

Dat velen wachten op 21 september om een ​​radicale gebeurtenis te zijn waardoor de bekende wereld ooit zal verdwijnen, en dat ze in een nieuw vat van de planeet A-variëteit zullen zijn.

Dat dit Bewustzijn op dit moment zou zeggen met betrekking tot de radicale gebeurtenissen die op deze dag plaatsvinden, zal voor de meerderheid niet zo zijn.

Dat voor de meerderheid, zelfs voor degenen die zich hebben voorbereid en die klaar zijn voor het einde van het oude paradigma zodat de nieuwe paradigma's kunnen beginnen, deze dag zal niet anders zijn dan de vorige dag.

Wat belangrijk is, is om te beseffen dat deze dag gewoon een dag is van de geboorte van een nieuw paradigma dat nu naar zijn update zal gaan.

Dat de geboorte zelf monumentaal zal zijn, maar het vereist een begrip-energie die is gegroeid, die is uitgebreid.

Dat is het zo voor degenen die zowel bewust als onbewust intern hebben gewerkt, wat snel duidelijk zal worden dat gebeurtenissen en omstandigheden zich veel sneller dan ooit zullen bijwerken.

Om deze reden is het absoluut noodzakelijk om te begrijpen dat wanneer u zich concentreert en uw aandacht in een bepaalde richting plaatst, de waarschijnlijkheid van dit gebeuren enorm zal worden uitgebreid naar wat het ooit was.

Dat er dat concept is dat bekend staat als instant karma. Dat wanneer iemand bezig is met een denkproces of een actie, dat er een onmiddellijk resultaat is als gevolg van die gedachte of actie.

Dat dit voor velen echt het geval zal zijn en ze zullen beginnen in te zien hoe het is dat wanneer ze zich in een bepaalde richting concentreren, ze snel de gevolgen van hun keuzes en hun aanpak zullen ervaren.

Dit wetende zal de velen die hard hebben gewerkt om hun eigen persoonlijke agenda's te zuiveren, enorm helpen, niet alleen karma, niet alleen van dit leven, maar ook van vele levens.

Velen zullen denken dat ze zulk werk niet hebben gedaan, maar dit Bewustzijn zou snel verklaren dat velen op onbewuste niveaus hebben gewerkt, wat zou kunnen worden opgevat als de toestand van dromen, en hoewel ze in het dagelijkse werk van hun leven misschien niet de resultaten van zijn werk, maar dit werk is uitgevoerd door velen wiens intentie en verlangen een verandering van bewustzijn is.

Bijgevolg zal 21 september de conclusie markeren van het oude rijk van gedachte en gedachte en overtuigingen die planeet Aarde, het oude AB-model, zo lang hebben gedomineerd.

Dat als het nieuwe begin begint, het verkeerd zou zijn om te denken dat op dezelfde dag alles dramatisch zal veranderen en dat iemand in de Nieuwe Wereld wordt gegooid en de oude wereld gewoon zal verdwijnen.

Wanneer een kind wordt geboren, kan die baby niet onmiddellijk tikken. Dat kind kan zich niet op hoge niveaus uiten.

Dat kind kan niet doen wat mogelijk is als dat kind volwassen is geworden en volwassen is geworden.

Dit heeft twee toepassingen; dat je op persoonlijk niveau niet moet anticiperen op het feit dat je meteen in de hoogste graad magie kunt doen, maar niet de mogelijkheid mag uitsluiten om in de hoogste graad magie te doen.

Wees geduldig, begrijp dat je wordt geboren in dit nieuwe geloofspradigma dat zojuist is ontstaan ​​en dat het tijd kost om te groeien en volwassen te worden naar een hogere staat van actualisatie.

Houd er dus rekening mee dat, net zoals je denkt, het zal zijn, en voor degenen die dit begrijpen, zullen ze ook de grote verantwoordelijkheid begrijpen die hierbij hoort: de verantwoordelijkheid om gedachten toe te geven en iemands overtuigingen.

Velen hebben hier naartoe gewerkt en daarom, voor deze fase, dit intermezzo tussen gedachte en actie, en zal het duidelijker en haalbaarder voor hen zijn.

Maar velen zullen het niet begrijpen en zullen doorgaan op de oude manier van zijn, afhankelijk van hun gedachten van degenen die zich niet hebben gerealiseerd en die niet hebben geregeerd of verantwoordelijkheid voor hen hebben genomen.

Dit leidt dit Bewustzijn naar de tweede manifestatie van de nieuwe orde van overtuigingen en projecties; Dit is op collectief niveau.

Dat het nieuwe paradigma zodanig zal zijn dat het collectief niet onmiddellijk zal begrijpen of realiseren wat nu mogelijk is, wat beschikbaar is, en dat hij zal blijven leven zoals ze altijd hebben geleefd, het vermaken van dezelfde gedachten en overtuigingen die altijd hebben vermaakt; en dat dit een overgangstijd is.

Dat karma is zodanig dat velen naar deze planeet komen met als enige doel om te gaan met het karma van het zijn, en het individu zal de ervaringen van karma hebben gedurende zijn hele leven, op weg naar eliminatie. Karma en de introductie van Dharma.

De Dharma is een lege staat waarin alles kan worden geschreven, terwijl de karmische staat een staat is waar het bord al is geschreven en men de checklist van de karma en behandel karma, elimineer karma zodat het lege Dharma-bord kan worden gecreëerd.

Als iemand eenmaal het karma van het zijn heeft behandeld, zoals velen in dit leven hebben ondernomen, kan men begrijpen dat er een toestand is tussen karma en dharma.

Wanneer men gewend is om iets op een bepaalde manier te doen en plotseling niet meer op die manier hoeft te doen, gebeurt het niet altijd dat men zich heeft gerealiseerd dat het zo is.

Daarom zullen velen die zich in een karma-vrije staat bevinden, blijven handelen alsof karma in hun leven blijft bestaan, zelfs als ze niet langer geregeerd worden door karma, zijn acties, zijn manier van denken en reageren het zou van de oude natuur kunnen zijn totdat ze erkennen dat ze het niet langer nodig hebben.

Op dat moment zouden ze zeker hun Dharma kunnen ingaan en de lijst die ze zelf willen en van hun eigen creatie op hun bord kunnen zetten.

Maar de tijdsperiode tussen het einde van de oude karmische patronen en de volledige update van de nieuwe manier waarop men met zijn Dharma werkt en vanuit een Dharma-staat, zal tijd kosten .

Dit is van toepassing op persoonlijk niveau, maar het is zeker ook op collectief niveau van toepassing.

Bijgevolg, hoewel 21 september de beëindiging van het oude paradigma gaat markeren, kan het collectief enige tijd kosten om de nieuwe staat van overtuigingen en geweten volledig te begrijpen en te waarderen.

In deze periode zullen velen naar het buitenland blijven kijken om te bewijzen wat ze willen bewijzen, of om te verifiëren wat ze geloven of denken.

Het kan zeker tijd kosten om dit volledig te begrijpen: dat zolang iemand zich op iets concentreert, zelfs als ze zich in een Dharmische staat bevinden, ze een bestaan ​​zullen ervaren alsof karma nog steeds op het spel staat, of dat het oude paradigma Het heeft nog steeds kracht.

Dit zal de beschaving een lange tijd kosten voordat dit begrip zich volledig heeft gevestigd.

Verwacht daarom niet dat er op 21 september plotseling een nieuwe wereld verschijnt en de oude wereld zal verdwijnen.

Begrijp dat de processie van zijn een continuüm is, het is een constante voorwaartse beweging.

Daarom, zoals je dit begrijpt, zal je niet teleurgesteld worden, zoals velen op 21 december 2012 waren toen planeet A niet plotseling voor hen opkwam en ze niet plotseling op planeet A verschenen.

Als je dit begrijpt, kunnen degenen die zien dat gebeurtenissen blijven bewegen alsof er niets is veranderd.

Alles is echt veranderd, maar het kan enige tijd duren voordat het individu dit volledig begrijpt en begrijpt en daarom implementeert.

Het zal de beschaving, het collectieve menselijke bewustzijn, een tijd kosten om deze veranderingen te realiseren.

Om deze reden zullen velen die gevorderd zijn in hun begrip en zichzelf hebben aangeboden om een ​​dienst te verlenen tijdens deze cruciale periode van cruciaal belang zijn.

Velen die de hoogste niveaus van bewustzijn hebben gezocht en die ze stevig in hun eigen wezen hebben gevestigd, zullen zich in situaties bevinden waarin ze meer aandacht zullen besteden, zullen aandacht besteden aan wat ze hebben gezegd, omdat die verandering zal zijn gebeurd het gebeurt zelfs op een onbewust niveau in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Maar net zoals men geduldig met het kind moet zijn, zonder te wachten tot het kind onmiddellijk na zijn geboorte danst, zodat de groei en ontwikkeling van het lichaam en bewustzijn van het kind mogelijk wordt, zo moet het voor de mensheid zelf zijn.

Ze zal als een pasgeboren baby zijn, maar ze zal zich dit niet realiseren. Het zal vereisen dat degenen die zich hebben gecommitteerd om te onderwijzen, te leiden en te genezen, een hoger bewustzijn en een hoger geduld moeten hebben om te zien dat hoewel dingen niet onmiddellijk de verschuiving naar een grotere waarneming veranderen en het bewustzijn in up.

Mensen die die hogere bewustzijnsstaat hebben bereikt, zullen beginnen te zien hoe snel dingen in hun eigen leven bewegen, maar eerst en vooral moeten ze altijd hun focus op hun eigen individuele reis houden, want ze zullen beginnen om te zien hoe de energieën de manier waarop ze bewegen veranderen, en met dit bewustzijn zullen ze zien dat 21 september inderdaad de geboortedatum was van het nieuwe paradigma in geloof en bewuste focus.

Het zal een sluwe dag worden, maar het zal niet een dag zijn die je noodzakelijkerwijs de hele nieuwe wereld zal bezorgen waar je zo naar hunkert.

Degenen die deze waarheid begrijpen, zullen in feite beginnen met het bouwen van deze nieuwe wereld, waardoor de beschaving in zijn eigen tempo kan bewegen, sneller dan het ooit was, maar niet zoveel als sommigen zouden wensen.

Dit geduld zal nodig zijn, dus verander het niet in frustratie, en negeer niet wat er is gebeurd, maar sta echt open voor de grote magie van goddelijkheid die beschikbaar zal zijn.

Dat dit bewustzijn tegen die tijd voorbij is.

Bedankt bewustzijn, dit was heel, heel bemoedigend. Bedankt

Vertaler: Claudio Alvarez-Dunn

WebSite: http://despertando.me/?p=132980

Tijd voor verandering AWAKENING [CONSCIENCE] ~ The Transition

Volgende Artikel