Mahachoan Paulo Veneziano. Kanalisatie van Henrique Rosa.

  • 2019
Inhoudsopgave verbergen 1 Mei de Triune Flame altijd levend en zich uitbreidend in uw hart en geestelijk heiligdommen! 2 Hoe kan een geconditioneerde geest een waarheid interpreteren die loslaat? 3 De Aquarian Era brengt een nieuwe dynamiek in de geest die steeds merkbaarder wordt. 4 The Way of the Masters is dynamisch. 5 De mens wacht altijd op iemand die voor hem doet, medelijden met hem heeft en ongeacht hoeveel hij hoort of leest dat God in hem is, hij gelooft niet. 6 Het is dus gemakkelijker om samen te lopen dan alleen, omdat er geen evolutie is. 7 In elk bestaan ​​heb je de mogelijkheid om te deconditioneren, om het hart, de geest en de ziel te bevrijden. 8 Het tijdperk van de Waterman is een tijdperk van vrijheid, gelijkheid, broederschap, woorden afgekondigd sinds de achttiende eeuw en weinigen begrepen. 9 En wat is vrijheid? 10 Hierin moet je mediteren en dat moet je in de dagelijkse praktijk van je leven uitvoeren. 11 Dat allen mogen ontwaken terwijl er tijd is, terwijl het mogelijk is om zielen te redden, de zaden van wijsheid te bevrijden; herbouw het leven, voordat het verloren gaat, en red de natuur, voordat het wordt vernietigd.

Kanaalbericht

In het Portugees het origineel.

Moge de Triune Flame altijd in leven zijn en zich uitbreiden in je cardiale en mentale heiligdommen!

De geest van de mens is geconditioneerd, gebonden, beperkt tot dogma's, tot theorieën, veel gebaseerd op de menselijke verbeelding en zijn fysieke, emotionele en sentimentele tekortkomingen.

Het is noodzakelijk voor de mensheid om zijn geest beter te kennen en de enorme capaciteit die iedereen bezit. Ik spreek niet over de hersenen, maar over de geest, en in emotionele, mentale, boeddhistische en atmosferische intelligentie.

Het is noodzakelijk een zuivering, een transformatie en een bevrijding van de geest, geconditioneerd door religies, overtuigingen, afgoderij die geen enkele relatie hebben met het goddelijke leven, met de heilige dingen.

Er is een inspanning van alle zielen die op het Pad van Licht zijn om te werken aan die transformatie, vernieuwing en bevrijding van de geest, die gevangen zit in de verkeerde waarheden.

Hoe kan een geconditioneerde geest een waarheid interpreteren die bevrijdt?

Hij kan het niet! Het heeft geen voorwaarden!

Het geeft een geconditioneerde interpretatie, aan alles gebonden . En omdat het geconditioneerd is, kan het niet bijdragen aan bevrijding en expansie .

Er is een moeizaam werk dat terugkomt door de Triune Energieën, en dat loslaat in de Hiërarchie van de Zeven Stralen, om die fractie van de geest los te laten die de brein van mensen ; om het te transformeren, om te zetten, uit te breiden.

Tegelijkertijd wordt het andere deel van de hogere geest bekrachtigd zodat er een bewuste verbinding is met de gebieden van de ziel, zodat er in de spirituele kanalen van de mensheid een communicatie is met levende wezens natuurlijk in andere gebieden, werelden en dimensies.

Tegelijkertijd wordt een nieuw aspect van de geest ontwikkeld, die we de psychische geest noemen , dankzij de Trinity Creative Energies die proberen de menselijke geest te bevrijden van valse mythen, van de doctrines die degenen bevoorrechten die zich gemakkelijk laten bevelen als schapen in een pastoraal en die degenen straffen die hen niet volgen .

Het Aquariustijdperk brengt een nieuwe dynamiek in de geest die merkbaarder wordt.

In de menselijke ontwikkeling is er een grotere snelheid van redeneren, er is meer creativiteit en intelligentie is niet beperkt tot materiële en emotionele dingen.

De mens probeert andere grenzen te overwinnen, daagt nieuwe horizonten uit, begint het leven en het universum in vraag te stellen .

Hij heeft nog steeds moeilijkheden omdat een deel van de geest wordt geconditioneerd door dogma's en doctrines die niet helpen bij de bevrijding, of beter, door systemen die de geest niet uitbreiden en die geen voorstander zijn van een groter mentaal bewustzijn ; Ze helpen niet iedereen met zijn eigen voeten te lopen en heer van zijn leven, van zijn bestemming te zijn.

Het heeft geen zin om te zeggen dat je religieus, mystiek en spiritistisch bent, als je doorgaat met dezelfde ondeugden, als je niet op zoek gaat naar de wortels van je conditionering, als je weinig of niets doet voor de uitbreiding van gevoeligheid, gevoel, geweten, geest, van begrip, geduld, intuïtie en ziel.

The Way of the Masters is dynamisch.

Elke Meester tracht meer licht te brengen in de innerlijke heiligdommen van menselijke wezens om hen te helpen zichzelf te bevrijden, te expanderen, dat innerlijke pad te vinden dat hen naar de ziel, de geest en de Schepper leidt. Het is hard werken om dogma's, valse waarheden en valse mythen af ​​te breken.

In elke fase van zijn evolutie creëert de mens nieuwe rituelen en nieuwe houdingen om iets te volgen dat hem niet tot bevrijding, verlichting, expansie leidt . Hij verandert altijd de ene conditionering voor de andere, soms erger, of hij verandert één voor twee en denkt dat hij heeft gewonnen, hij denkt dat het is geëvolueerd.

Hoe meer geconditioneerd de geest is, hoe pijnlijker het is om dat pad te volgen dat rechtstreeks naar het begin van het pad leidt : het hartheiligdom.

Nog moeilijker is de weg naar het mentale heiligdom en het heiligdom van de ziel omdat er bij elke stap inspanning en uitputting zijn omdat er bindende voorwaarden zijn, een waarheid wordt vergeleken met een andere, wachtend op redding, het wonder, het magische woord dat het kruis loslaat. gecreëerd door de geest zelf.

De mens wacht altijd op iemand om voor hem te doen, medelijden met hem te hebben en, voor zover hij hoort of leest dat God in hem is, gelooft hij niet.

Hij begroef zelf God in zichzelf, kruisigde hem aan het kruis toen hij zichzelf kruisigde, door de doctrines en de verkeerde posities aan elkaar te laten ketenen.

De god van materiële dingen blijft meer kracht hebben en de mens is vergeten dat hij een spiritueel en goddelijk wezen is dat door de materiële wereld gaat, met de missie om die wereld te activeren en de goddelijke kracht die in zijn innerlijk, zodat God door hem alle koninkrijken verdeelt, alle materie verdeelt.

De Schepper geplaatst in elk mens loop ik terug naar Hem . Het is het pad van zijn geest en zijn ziel, dat vreemd is. Dit individuele interne pad bevindt zich op zijn beurt binnen een groter pad, dat groep is.

Op deze manier is het gemakkelijker om samen te lopen dan alleen, omdat er geen enkele evolutie is.

Het Aquariustijdperk en de nieuwe Christus Energieën helpen de geest te bevrijden die geconditioneerd is.

De mens zoekt doctrines die hem helpen zichzelf te bevrijden maar vergeet te waken. Vele malen volgt hij doctrines die hem nog meer conditioneren.

De mensheid staat voor een portaal waar het doorheen kan gaan of niet. Deze Portal verheft het leven tot een octaaf hoger, en in die trillingsfrequentie zijn er geen voorwaarden, de geest is bevrijd en het bewustzijn verenigd.

Als je niet door dat Portaal kunt gaan, moet je een andere Planetaire School bewonen om alles opnieuw te leren en jezelf te bevrijden van de conditionering.

In elk bestaan ​​heb je de mogelijkheid om te deconditioneren, om het hart, de geest en de ziel te bevrijden.

Maar velen in elk bestaan transporteren niet alleen hun conditionering van het verleden naar het heden, maar creëren ook anderen.

Waarom?

Omdat ze vergeten dat ze spirituele wezens zijn die hier zijn als Boodschappers van het Licht, als Kinderen van God om het Licht naar de fysieke wereld te brengen ; breng die waarheid die harten, geesten en zielen bevrijdt, ongeacht idealen, ideologieën, elkaars overtuigingen.

Het nieuwe millennium brengt de deconditionering van de geest , beweegt de hogere geest of de abstracte geest, wekt de psychische geest .

In de laatste dertig jaar van de twintigste eeuw is dit nieuwe ontwaken van de geest zichtbaar, in ontdekkingen, in creativiteit en in intelligentie; Het probleem is dat de mens het hart niet wil blijven wakker maken. De geest, indien niet geleid door het hart, kan gewelddadig, blind worden en niet weten hoe te onderscheiden wat evolutionair is.

Dit is een geweldig werk van Christus-Maitreya en van alle meesters die zich inzetten voor de leer van het hart, die overal ter wereld is gedaan - het ontwaken van het hartheiligdom - zodat het mentale heiligdom kan ontwaken, veilig kan uitbreiden, zonder risico, zonder nieuwe conditionering te genereren.

Het Waterman-tijdperk is een tijdperk van vrijheid, gelijkheid, broederschap, woorden afgekondigd sinds de achttiende eeuw en weinigen begrepen.

De meeste mensen denken aan materiële goederen wanneer het verwijst naar gelijkheid. Wanneer we echter in gelijkheid spreken, verwijzen we naar de gelijkheid tussen het hart, de geest en de ziel, evenals de balans en harmonie, naar de gelijkheid tussen de twee hersenhelften, tussen de Ziel en persoonlijkheid.

Als we in broederschap spreken, bedoelen we niet de liefdadigheid, maar de actie van elk mens om de broer van zijn medemensen te ervaren en te voelen, die allemaal tot dezelfde familie behoren die de mensheid wordt genoemd.

Broederlijke liefde brengt mensen ertoe hun partner te helpen om te ascenderen, zichzelf te bevrijden, zichzelf te verlichten.

En wat is vrijheid?

Vrijheid is een gevoel van eenheid dat leidt tot een ervaring van vereniging met alle wezens.

Vrijheid is om de essenties in de bloemen te voelen trillen. Vrijheid is het voelen van de kracht van een mineraal dat leven houdt. Vrijheid is het levende gevoel de Zoon van Licht te zijn en weten dat je als zodanig de verplichting hebt om het Licht te verspreiden.

Vrijheid is om anderen te helpen de waarheid te bereiken die zich in hun ziel bevindt, om vrij te worden.

Dit is de actie van het Aquariustijdperk die sterker en sterker wordt, en dat energie geeft aan degenen die het Licht zoeken, het helpen van degenen die de libertarische waarheid van Jezus zoeken, dat elke mens overwint het middelste pad, zoals Gautama Boeddha.

Het is deze actie die volgens Muhammad een groepsbewustzijn heeft opgebouwd ; bewustmaking van het proces van continue mutatie , zoals onderwezen door Lao Ts ; discipline, zoals Confucius onderwees ; redden van liefde voor natuur en dieren, volgens de actie van Francisco de Asís ; leidend tot de zoektocht naar bevrijding zonder het geweld van de volkeren, zoals Mahatma Gandhi onderwees .

Hierin moet je mediteren en dat moet je in het dagelijks leven van je leven in praktijk brengen.

Je moet je metgezellen helpen zichzelf te bevrijden door het Licht dat in hun ziel woont. Velen zoeken zonder te weten waar ze de nodige instrumenten kunnen vinden om zichzelf intern te bevrijden ; ze kloppen op de deuren van hen die hen nog meer conditioneren; Ze vragen wie niet in staat is om te doneren, regisseren en helpen .

Het nieuwe millennium zal een nieuwe positie brengen . Het Aquariustijdperk leidt een interne houding voor de bevrijding van de geest, van bewustzijn, voor de verlichting van de interne heiligdommen, voor de uitbreiding van respect voor de natuur die je leven ondersteunt en voor de zon die het leven van mensen verlicht. .

Het Aquariustijdperk brengt nieuwe manieren van leven en geconfronteerd met problemen, voorwaarden om ze via de ziel op te lossen, vanuit het hartheiligdom dat het heiligdom van de geest zal besturen en dat door de ziel zal worden geleid, net zoals de ziel door de geest wordt geleid. en de geest wordt geleid door de Schepper .

Het Aquariustijdperk is een tijdperk van groepsactie, Trina Christic actie, waarbij degenen die zich inzetten voor de waarheid die met de Weg van Licht bevrijdt, met de transmutatie, zuiverende en verenigende krachten, zich verenigen om iets te doen ten gunste van de mensheid, die verloren en geleden is, en voor de natuur, zo gestraft en vergeten.

Moge iedereen wakker worden terwijl er tijd is, terwijl het mogelijk is om zielen te redden, de zaden van wijsheid te bevrijden; herbouw het leven, voordat het verloren gaat, en red de natuur, voordat het wordt vernietigd.

Je moet de barrière van de vijf zintuigen transponeren en overwinnen om de andere kant van je leven te redden.

Het echte leven is eeuwig!

De andere kant van je leven is transcendent en universeel; Iedereen bezit dit leven. Het is aan iedereen om ernaar te zoeken, het te vinden en te verenigen.

Alle hulp is welkom als het helpt om je barrières, je afgronden te overwinnen en je geest te bevrijden.

Je moet je harten openen zodat je zielen je persoonlijkheden kunnen sturen, zodat ze een voertuig van expressie van hun Licht worden ; net zoals de ziel een voertuig van de geest is, en de geest een voertuig van uitdrukking van zijn Schepper.

Dit is de weg, de waarheid en het leven van elke mens.

Het echte leven van elk!

MAHACHOAN PAULO VENEZIANO

Spiritueel kanaal: Henrique Rosa.

PORTUGESE-SPAANSE VERTALING: Patricia Gambetta, redacteur in de grote familie van hermandadblanca.org

BRON: "Journal of Esoteric Sciences." Een universele wijsheid geeft Sit. Henrique Rosa en Lourdes Rosa.

Volgende Artikel