Chronicles of the Earth Guardian van Archangel Metatron door James Tyberonn

  • 2010

Earth Guardian Chronicles

Mei 2010 - Nummer 45

De polariteit van kracht en liefde

Vertaling: Alicia Virelli

Groeten Geliefden, ik ben Metatron, Heer van het Licht. Ik groet jullie allemaal in onvoorwaardelijke liefde!

Leraren je leven is een verkenningsbedevaart. Uw verblijf op aarde is een geweldige gelegenheid om te ontdekken en te ontdekken wat zich binnen en buiten u bevindt. Ze bevinden zich in een uitstekende odyssee van algoritmen. De 3e dimensie helpt hen om hoger te komen en dus in overeenstemming met de algoritmische puzzel te werken, waardoor de externe manifestatie van de innerlijke geest door de frontale geest wordt vergemakkelijkt en bevorderd.

De octaven beschikbaar in de 3e dimensie markeren uw tijdelijke verblijf en initiële campagnes op het aardvlak. Maar naarmate ze vorderen in de 3e. Dimensie moet toegeven aan de bovenste kristallijne octaven van de 5e dimensie voor de manifestatie van een ware vooruitgang naar de "verlichting" Mer-ki-vica in de Ascensie.

Daarom, terwijl je op het pad van verlichting gaat, zullen er veel ervaringen op je reis plaatsvinden. Aan het begin van het zoeken zijn kruisingen en splitsingen van de weg relatief gemakkelijk te zien in welke richting moet worden genomen. Aanvankelijk is de impuls van de beslissing gebaseerd op de bij voorkeur voor de hand liggende en contrasterende polariteit van wat zwart en wit kan worden genoemd, beslissingen tussen goed en kwaad, liefde en haat. De verkiezingen zijn in dit stadium relatief eenvoudig, hoewel het nu niet zo lijkt.

Dus als ze verder gaan, is het echt een geschenk dat hen door vallen en opstaan ​​hun struikelblokken laat zien. Ieder van jullie zal fouten maken, maar in deze groeifouten is het noodzakelijk om altijd zachtaardig te zijn voor jezelf en ook anderen op je paden te koesteren. We vertellen je met zekerheid dat wanneer je je levens bekijkt in de laatste fasen van het verleden, je zult huiveren over de reis die je hebt gemaakt. Ze zullen versteld staan ​​van de kennelijke moeilijkheden en persoonlijke tests en willen achteraf dat ze zich meer bewust waren geweest van de schoonheid van alles om hen heen en zullen blij zijn met de informele juxtaposities van de ingewikkelde tests die het moeilijkst leken. Neem op deze manier tijd in het NU, terwijl je op weg bent naar de eenvoudige vreugde van je BESTAAN.

Naarmate ieder van jullie vordert in geest en wijsheid, versnelt het pad naar meer uitdagende en complexe verblijven en polariteitsveranderingen in de natuur. Wegvertakkingen worden minder gepolariseerd in schijnbaar gedrag. De helderheid tussen zwart en wit wordt meer in de schaduw, in een schaduw van grijs en hoger denken is vereist om het ware pad van Meesterschap te differentiëren.

De polariteit van liefde en kracht

En dus is het onvermijdelijk dat als ze versnelde stadia bereiken, ze gedwongen worden om beslissingen te nemen die minder direct zichtbaar zijn. Dit zijn niet langer voor de hand liggende keuzes tussen wat 'liefde en haat' of 'goed en kwaad' kan worden genoemd; op de meest subtiele manieren veranderen de keuzes tussen LIEFDE en KRACHT. Elke verkregen prestatie neemt ze mee naar hogere rijken, naar hogere dimensies en trouwens verschilt het polariteitsparadigma in elke nieuwe fase.

Je zult zien dat Liefde en Kracht misschien de meest dringende en complexe lessen van het leven zijn. Ware kracht bestaat binnen de gratie van LIEFDE. Maar de schijnbare paradox is dat liefde ook wilskracht vereist om het in dualiteit te voltooien. Een van de lessen die de mensheid in Atlantis heeft meegemaakt, is dat er momenten zijn waarop in de hoogste mate kracht nodig is om de duistere ambities onder ogen te zien van degenen die anderen willen opsluiten en middelen willen gebruiken om te controleren aan de wereld Een van zijn geleerden bevestigde ooit: `` Het kwaad kan alleen succesvol zijn als goede mannen niets doen. '' Maar hoe u zo'n actie uitvoert, is een grote uitdaging voor u om op te lossen, omdat het van groot belang is. Oorlogen eindigen niet door meer oorlogen te voeren. Er zal alleen vrede zijn als vrede meer gewenst is dan oorlog en dit wordt geprojecteerd door te handelen in de richting van de manifestatie van de realiteit met de buitengewone kracht van LIEFDE.

Balance is the Final Puzzle (Rubik's Cube)

Dientengevolge hebben velen van jullie in gevorderde stadia een reeks levens (binnen multidimensionale tijdhologrammen) die het beknopte doel volgen rond de gecentreerde studie van Liefde en Macht, of het een of het ander is. Deze levens kunnen drastisch verschillende en afzonderlijke opeenvolgingen van ervaringen worden en velen van jullie zijn nu bezig om de twee samen te voegen in de laatste fasen van verworven groei.

Er zijn specifieke levensperioden, van het leren zoeken om op een verantwoorde manier macht te creëren, die parallel lopen binnen twee afzonderlijke series gewijd aan leeraspecten van LIEFDE in een reeks en van Macht in een ander.

Vaak nemen deze twee verschillende mische paden op zo'n manier dat de aardse uitdrukkingen en ervaringen van de twee krachtig contrasteren. Wat thermische fragmentatie kan worden genoemd, kan gebeuren en het gebeurt.

Bijvoorbeeld, velen van jullie hebben een reeks levens in de clero . Levens van dienstbetoon in de koninkrijken van monniken, broederschappen en priesterschappen, enz., Waar de nadruk ligt op het leren van nederigheid en het voordeel anderen te dienen met een open liefdevolle aard.

En bovendien heb je, op wat vaak op een heel andere manier wordt uitgedrukt, een hartelijke verbinding van stadia in verkenningen van macht, waarin je in belangrijke leiderschapsrollen speelt. Deze levens kunnen zijn als heersers, leiders in de overheid en het bedrijfsleven, leden van heersende dynastieën en mensen van immense commerciële rijkdom.

Het is een interessant aspect in de dualiteitsfilters dat hun persoonlijkheidsexpressies in deze twee parallelle studies vaak zo strikt verschillend en contrastrijk zijn dat er een scheiding van polariteit van bewustzijn tussen de twee bestaat. Dit gebeurt een beetje op dezelfde manier, hoewel met verschillende doeleinden in hun mannelijke / vrouwelijke verblijven. Mensen zijn van mening dat het grootste deel van hun leven mannelijk of vrouwelijk is. De meeste mannen in de mensheid herkennen de vele levens die ze op een vrouwelijke manier hebben geleefd en hebben er geen verband mee en vice versa. Het is een scheiding van de 3e dimensie.

En dan wordt dit verschil nog intenser gepresenteerd in zijn levenssequenties om de verantwoordelijkheid van Macht en het leren van de nuances van Liefde te leren. Beide zijn zo breed dat voor deze twee extreme lessen volledig verschillende omgevings- en astrologische patronen worden gekozen. en een 'afgrond van de ziel' scheidt de twee en het is noodzakelijk om ze weer te herenigen.

Servitude Lives & Power Learning Levensduur

Het doel van dienstbaarheid kan vaak problemen veroorzaken die moeten worden opgelost. Deze omvatten vragen over:

(1) Liefde voor het zelf - Het onvermogen om van het zelf te houden op basis van de interne programmering van "erfzonde", de behoefte aan vergeving op basis van het aangeboren gebrek van de mensheid, onderwezen in religieuze teksten. Het resultaat is een laag zelfbeeld en dat is in strijd met zijn goddelijkheid als aspecten van de Schepper-God.

(2) Onvermogen om overvloed te manifesteren: de afwijzing van financiële overvloed en het onvermogen om te creëren wat in financiële zin nodig is vanwege levens in stand gehouden met geloften van armoede. Over het algemeen is extreme bloeding de verkeerde perceptie / overtuiging dat spiritualiteit niet kan bestaan ​​binnen financiële overvloed.

(3) Relatiefout: onbalans tussen geven en nemen. Servitude-levens, vooral in religieuze diensten, kunnen vaak leiden tot onvermogen om te ontvangen. Dit zijn mensen van spirituele aard die kunnen geven, maar niet nemen, en het resultaat is opnieuw een aspect van de onbalans van liefde voor zichzelf, van zaken die zichzelf verdienen. De overtuiging dat "het beter is om te geven dan te ontvangen". Er moet evenwicht zijn. Relaties worden gelegd waar je alles geeft en dus resulteert in een eenrichtingsrelatie, die onvermijdelijk faalt.

(4) Vrome Santurronería: een aspect van overdreven kritisch gedrag, waarin anderen worden veroordeeld die lijken te handelen met onethisch gedrag of die niet hetzelfde systeem van moraliteit of religie volgen.

Het leerleven van een verantwoordelijke uitoefening van macht leidt vaak tot moeilijke problemen zoals:

(1) - Ego-gebaseerde onbalans in een gevoel van superioriteit, zelfvergroting en privileges

(2) - Controle - Het kenmerk / de eigenschap van het proberen zijn wil op te leggen aan anderen met ongepaste argumenten. De noodzaak om de leiding te hebben en anderen hun orders te laten "opvolgen".

(3) - Zelfgenoegzaamheid - Een aspect van egoïsme en luiheid, onvermogen om te werken voor persoonlijke groei en een aspect van gebrek aan persoonlijke matiging, buitensporige uitgaven, overvoeding en focus op plezier.

Dus zoals we hebben gezegd, omdat jullie allemaal moeten leren lief te hebben en ook op verantwoorde wijze te creëren, plan je en heb je een volledig gescheiden levensreeks, beide gemonteerd op Power-benaderingen en liefdesbenaderingen waarin de focale studie en ervaring ze kunnen zo enorm verschillend worden dat ze extreem kunnen polariseren.

De persoonlijkheid in elke persoon kan in sommige gevallen zo verschillend evolueren, dat wat een fragmentatie van de ziel of polarisatie van de ziel kan worden genoemd, blijkbaar plaatsvindt in de multidimensionale hologrammen van haar 'tijden van leven'. Sommigen zullen helemaal geschokt zijn aan het einde. Velen in hun spirituele context zullen afwijzing voelen naar de uitingen van persoonlijkheid die ze hebben ervaren in leerkracht en vice versa. Op deze manier moet de 'breuk van de ziel' ... in werkelijkheid alles geharmoniseerd, 'hersteld' en verzoend worden in de harmonie van de ziel. Het goede in elk moet worden gekozen en alles wat niet werkt moet worden vrijgegeven.

Dit herstel en deze harmonisatie kan en moet plaatsvinden. Een proces hiervan wordt onderwezen in de Mer-Ka-Va-fase, het tweede niveau van het Mer-ki-va Kristal Lichtlichaam. Omdat wanneer je de meest complexe levensfasen bereikt, je de twee levensstromen mengt en dit is een van de meest complexe puzzels en een van de laatste stukjes die nodig zijn voor echte beheersing.

En dus als ze hun ziel herwinnen en velen doen het NU, zullen ze de twee ketens van studies samenvoegen in hun huidige ervaring. Dit vormt een grote uitdaging, omdat je soms de "algoritmische splitsingen onderweg" bereikt langs het pad van verlichting waar je tussen twee richtingen moet kiezen

Er verschijnt een vork op de weg die in beide richtingen correct lijkt. De vork ligt tussen Kracht en Liefde en beide, lieve wezens, zijn noodzakelijk. Dus de beslissing gaat over welke prioriteit heeft en die les is een van de moeilijkste die ze zullen vinden.

Liefde betekent niet dat iemand anders op je mag stappen en Kracht betekent niet dat je op anderen staat die 'onderweg' zijn als je zeker weet dat je gelijk hebt.

De dubbele voorsprong van leiderschap

Voor degenen die een invloedrijke kracht in spiritueel leiderschap bereiken, wordt het beslissingsproces nog kritischer, omdat verantwoordelijkheid vereist is om de waarheid te bepalen om het geleerde te behouden en in stand te houden. De invloed, lieve wezens, is het tweesnijdende zwaard van spiritueel leiderschap en moet altijd getemperd en verstandig worden gehanteerd.

Jullie zijn allemaal vonken van de Schepper. Jullie zijn allemaal familie samengesteld uit de Goddelijke Geest. Dus onthoud terwijl je je blijft realiseren dat liefde een frequentiesleutel is die nooit kan worden vergeten. Er zullen echter momenten zijn waarop alle mensen vergeten. En ik praat tegen jullie allemaal.

Doen wat ze prediken is absoluut noodzakelijk in spiritueel leiderschap. Maar naarmate de vallen vorderen, zijn ze moeilijker te zien en zullen er momenten zijn waarop ze minder geduldig zijn met anderen met een andere mentaliteit of minder geavanceerd. En dat is op zichzelf een test- en groeivolgorde.

We vragen je om jezelf niet op een troon te zetten en degenen die achterblijven in wat voor jou een van de donkerste omhulsels van hart en geest lijkt te zijn, niet in de steek te laten. Veroordeel niet degenen die proberen je in twijfel te trekken of degenen die met je vingers wijzen op de fouten van anderen, zelfs als de beschuldigers weigeren de gebreken zelf te zien.

En hoewel we erkennen dat het gemakkelijker gezegd dan gedaan is, ga niet zo snel en met zo'n deugdzaamheid uit de buurt van het conflict dat uw onder druk staande automatische reactie u verblindt voor een grotere waarheid. Neem de tijd voor een individuele beoordeling en doe dit vanuit een objectieve plaats. Vertelt een van uw 'Vier overeenkomsten' u niet om 'nooit iets persoonlijk te nemen'? Ongetwijfeld zit er wijsheid in.

We zullen een andere onderscheidingsparel delen en even de tijd nemen om dit diepgaand te overwegen: wijsheid wordt niet automatisch door louter vergelijking van kennis, ongeacht hoe groot het is. Het komt eerder door de intense destillatie van ervaring en zelfonderzoek met puur en onpartijdig denken.

Ware wijsheid kan alleen komen door een onderzoek dat niet emotioneel bij uw ervaring betrokken is door uw eigen interne houding van derden! En om dit te doen, moeten ze de nadelige onbewuste overtuigingen die verband houden met de ervaring van de geest in 3e zuiveren. Dimensie. Begrijp je?

De slang vernietigen

Leraren, we erkennen echt de grote uitdaging die inherent is aan de drukte van de dagelijkse stress die de totale focus van uw bewuste aandacht in de 3e dimensie lijkt te vereisen. Het vereist een enorme inspanning om de krachtige stroom van emotie en impuls in dualiteit te beheersen door angst en overleving; het moet echter wel gebeuren en vroeg of laat leert u het allemaal! Dit is wat wordt gesymboliseerd in "het vernietigen van de slang" in zijn religieuze allegorieën en metaforen. En dat vereist denken met een heldere geest.

Zeker, iedereen zal deze conceptuele verandering op bepaalde punten als een subjectieve ervaring van een heldere geest ervaren wanneer je de 5e dimensie betreedt. Het zal binnenkomen als een onpartijdige, zuivere gedachte en het zal voelen als een verfrissende en stimulerende golf. Het is een vibratiematrix met een dimensie van 5 die jullie allemaal moeten herkennen en vervolgens voeden. Omdat dit het mechanisme is dat hen verwijdert uit de gouden kooi van de verborgen verheerlijking van het ego. En wanneer je de tijden van het leven van Kracht en Liefde samenvoegt, zullen jullie allemaal bepaalde obstakels moeten ophelderen die je helemaal niet hebt begrepen en dat het blokkades van de driedimensionale dimensie les waren. En dat kan voor u hebben gediend om een ​​bepaald groeipunt te bereiken.

Dit zal onvermijdelijk gebeuren als je je levensstromen van Kracht en Liefde naar Eenheid terugkrijgt. Dit wordt onthuld als een moment van duidelijkheid. Dit gaat een kristallijne golf binnen, een blauwe tsunami in een veld van schijnbare supergeleiding die binnen de Mer-Ki-Va is onderzocht en ervaren.

Het is een spiraal van LIEFDE en Macht in zijn pure frequentiekarakter. Hoewel deze polariteit hebben in een perceptie van 3 D, begint op het kruispunt van deze twee gekruiste Christusstromen het herstel en de eenwording van de ziel in de MerKiVa. Dit begint in de 5e. Dimensie. Ze kunnen alleen echt toegang krijgen tot de kristallijne octaven van de 5e dimensie wanneer hun luchtveld circuit 13-20-33 bereikt en hun resulterende frequentie kan trillen in de expansieve en pure kristallijne creativiteit van Mer-Ki-Va. Op het beginpunt van de Mer-Ki-Va de frequenties van de dualiteit en polariteit die al zo lang deel uitmaken van hun ervaringen in de 3e dimensie in de elektromagnetische velden van het net De vorige uitbreidingscapaciteit zal worden verhoogd in het verenigde kristallijne veld. Je zult de aspecten van mannelijk-vrouwelijke polariteit samenvoegen tot een verenigde integrale totaliteit wanneer je Mer-Ka-Va en MerKaNa binnengaat en de 3e dualiteit zal veel minder belangrijk lijken in je natuurlijke achteruitgang in De hogere rijken.

De eindeloze reis van integriteit

Maar deze prestatie vereist focus en inspanning in hereniging. Zoals we je al vaak hebben verteld, zijn spirituele groei en spiritueel leiderschap een reis en geen bestemming. Het vereist een constante individuele beoordeling en herkalibratie om het te onderhouden.

Velen hebben gefaald door de eeuwen heen wanneer de kracht van leiderschap hen naar ego-onbalans leidt. Omdat zonder twijfel het ros van POWER de rijder kan verblinden en neerhalen en hem in zijn versnelling naar rotsachtige paden en ongunstig terrein kan leiden.

Jullie zullen allemaal verleid worden door de verleiding van macht, jullie allemaal vooral wanneer bekendheid en beroemdheid in het spel komen. Wanneer hij de zelfverheerlijking van het ego binnengaat, doet hij dat vaak door een achtergelaten raam en blijft onopgemerkt, onopgemerkt omdat het niet zijn doel was.

Het signaal wordt onthuld wanneer gelijk hebben belangrijker is dan liefhebben. En meesters, vaak is de plot van het ego in het energieveld zo subtiel, dat de val onzichtbaar is voor het individu. Hoeveel van hun oorlogen zijn gevochten in dalende spiraalvormige vernietiging door de zogenaamde religieuze facties, vechtend over het dogma van wat heilig is en wiens waarheid de echte waarheid is.

Leraren, nederigheid is de sleutel. Neem jezelf nooit zo plechtig dat je je eigen menselijkheid binnen de dualiteit uit het oog verliest.

De dubbele rand van het ego

Zijn geleerden, wijzen en religieuze teksten vertellen allemaal dat de bevrijding van het ego de sleutel is tot het vinden van God. Maar er is eigenlijk een grote kloof tussen concepten tussen deze waarschuwing en het begrip van de toepassing ervan door de meeste mensen. Het ego bevindt zich in de frontale geest, de bewuste geest en is het gereedschap dat nodig is in de dualiteitspolariteit van de 3e dimensie die ons in staat stelt een empirische perceptie van zichzelf en individualiteit te hebben.

Op deze manier is het dan noodzakelijk om de aspecten van het ego te scheiden die voor zijn groei dienen en die welke dat niet doen. Anders, hoe kan een mens in de spirituele zoektocht naar 'verlichting' zich houden aan de complexiteit van 'ego-overgave'. Vaak zal een crisis van interne communicatie ontstaan ​​en dit is iets dat alle mensen in dualiteit moeten oplossen, ongeacht de verhouding van hun niveau van Licht.

Het spirituele 'Peter Principle'

Maar we vertellen je dat het ego onvermijdelijk de dader is die in zijn vocabulaire het spirituele 'Peter Principle' creëert.

Het "Peter Principle" dat in het bedrijfsleven en in het managementaspect stelt dat men naar zijn eigen niveau van incompetentie kan stijgen. Dat wat je op het ene niveau promoot, op het volgende zegt hij vaarwel! In een licht jongleren met syntaxis, vertellen we je dat in spirituele groei, mensen vaak hun niveau van inactiviteit bereiken en dat onervarenheid vaak kan leiden tot een tijdelijke val van genade.

Wanneer het ego tot arrogantie leidt, ontstaat er een elektrische kortsluiting op het basisniveau van het auraveld. De vereiste schakeling 13-20-33 wordt vervolgens verbroken, het duidelijke "signaal" van communicatie met het Hogere Zelf gaat verloren, verplaatst door verschillende statische en interferentiegolven.

Ahankara vertegenwoordigt het aspect van het overdreven belang van het zelfbelang dat tot arrogantie leidt. Het ware pad is ervaring, vaak door vallen en opstaan, van oorzaak en gevolg; om te beseffen dat de overgave van het ego betekent dat je de Goddelijke vonk in ieder van jezelf herkent en de bereidheid om de subtiele stem van het Hogere Zelf, van het Goddelijke Zelf, de weg te wijzen. Als zodanig moet het ego worden gecontroleerd en bewaakt door een zelfonderzoek. En dat zelfonderzoek moet het woord worden gegeven in een staat van open neutraliteit. Bij het zelfonderzoek moet het ego worden losgelaten en de acties moeten worden geobserveerd door zijn interne "derde persoon", waardoor de mogelijkheid kan bestaan ​​dat ze zich vergissen. Hier is de uitdaging ... en een met een verdienstelijk doel.

Macht is een grote verleiding en verleiding. Veel metafysische en spirituele leiders raken verslaafd aan vleierij. En wanneer dit gebeurt, is er een subtiele verandering waarbij ze circuit 13-20-33 verliezen en niet alleen "vast komen te zitten", ze worden feitelijk 'energievreters' in een neerwaartse spiraal.

Een schaduw valt in het midden van de zijkant van het middelste pad, over hoe je de perfecte balans tussen liefde en kracht kunt behouden met ego en nederigheid. Liefde moet altijd de sleutel zijn en de fundamentele wijsheid is om te leren dat overgave aan liefde een enorme kracht inhoudt en dat het macht is in zijn hoogste vorm. Maar woorden van de waarheid horen is niet hetzelfde als het leren en ervaren van de WAARHEID

Onderscheidingsvermogen is de sleutel tot meesterschap

In de metafysica zijn er velen die veel spirituele kennis bezitten en de dringende behoefte ontwikkelen om die kennis te delen. Hoewel het op zichzelf een positief kenmerk is, is het ook noodzakelijk om de ego-vallen van de "Concurrentievermogen van het spirituele wezen" en van de "goeroes" te vermijden. Het is goed om het mysterie bekend te maken, maar iedereen moet zijn individuele onderscheidingsvermogen gebruiken om zijn eigen innerlijke stem te vinden. De tijd van de goeroes is verstreken. Ieder van jullie wordt aangespoord om je eigen gids te zijn. Onderscheidingsvermogen is de sleutel. Als het niet resoneert, verwerp het dan.

Het doel is om de goddelijkheid in het zelf te ontwikkelen. Het doel is niet om geascendeerde of engelachtige meesters te 'kanaliseren', maar eerder om hun eigen interne goddelijkheid te kanaliseren. Voor alle duidelijkheid, er zijn in feite zielen die de Opgevaren Meesters en de Engelen kanaliseren, maar dit kan niet worden bereikt zonder eerst de Godheid van het Ik te kanaliseren en toegang te krijgen tot de Meester erin en dat is alles dat altijd nodig of vereist is geweest! Jij bent GOD!

En dus eindigen we dit essay met de scherpte van WAARHEID: Individueel onderscheidingsvermogen is altijd de sleutel, omdat de waarheid van de ene man de waanzin van een andere man kan zijn. En de manier waarop u de meerdere WAARHEDEN harmoniseert, is een grote test van spiritualiteit.

De grootste kracht is de kracht van liefde, heb jezelf lief en heb elkaar lief, omdat de eenheid van LIEFDE een grote en mooie prestatie is voor de mensheid in micro en macro. Leraren, weet dat wij altijd bij u zijn en u altijd eren op deze ongelooflijke reis.

Ik ben Metatron en ik deel deze WAARHEDEN met je. Je bent geliefd.

En zo is het.

Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd op www.Earth-Keeper.com

Publicatie op websites is toegestaan ​​zolang de informatie niet wordt gewijzigd en de auteur en de website worden vermeld. Het mag niet in kranten, tijdschriften of gedrukt materiaal worden gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Earth-Keeper. Vergunningen kunnen worden aangevraagd op:

www.Earth-Keeper.com

Spaanse vertaling deelt het Licht: Alicia Virelli,

Vertaling notities;

De Rubik's kubus (of magische kubus, zoals deze in sommige landen bekend is) is een mechanische puzzel uitgevonden door de Hongaarse beeldhouwer en architectuurprofessor Ernö Rubik in 1974. Het is een bekende kubus waarvan de gezichten op hun beurt zijn verdeeld in negen schilderijen van dezelfde kleur, die kunnen worden verplaatst, behalve het midden dat altijd op zijn plaats blijft. Het doel van het spel en het entertainment dat het genereert, is de oorspronkelijke configuratie uit elkaar halen en weer in elkaar zetten.

Het principe van Peter zegt dat in een bedrijf, entiteit of organisatie mensen die hun werk goed doen, steeds opnieuw worden gepromoveerd tot functies met een grotere verantwoordelijkheid, totdat ze hun incompetentieniveau bereiken.

Dit principe, geformuleerd door Laurence J. Peter in zijn boek The Peter Principle, uit 1969, is talloze keren bewezen. Als gevolg van wat het principe stelt, worden veel senior managementfuncties vervuld door professionals die niet over voldoende kwalificaties voor hun werk beschikken, wat leidt tot ernstige fouten in de beslissingen van de verantwoordelijke personen in veel organisaties.

Ahankara is bewustzijn, of egoïsme.

Volgende Artikel