Rozenkrans zegenen

  • 2015

Geliefde Vader, in de naam van Jezus, zegen mij zodat alles wat ik ben een bron van zegen kan worden voor al mijn broeders.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

EERSTE MYSTERIE:

Heer, mijn geloof in jou is aanwezig omdat je het allemaal vult, je bent overal, zodat overal waar ik je vind, je in me bent om me met liefde te vullen en die liefde met anderen te delen. Dat is waarom mijn Vader, ik vraag je met mijn hart voor elk van mijn broers.

Onze vader

1. Ik leg in uw handen Heer, alle kinderen van de wereld gieten over hen uw zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

2.-Ik leg in uw handen Heer jonge mensen en tieners. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

3. - Ik leg jullie de Heere families in handen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

4. -Ik leg u in uw handen, Heer, die familiegesprekken voeren. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

5. Ik leg in uw handen Heer het gebrek aan liefde, vrede en harmonie in het huis. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

6. - Ik leg in uw handen, Heer, degenen die fysiek of emotioneel worden misbruikt. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

7. - Ik leg in uw handen, Heer, degenen die scheiden. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

8. - Ik leg in uw handen, Heer, het gebrek aan communicatie en begrip in gezinnen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

9. - Ik leg u in de handen, Heere, die problemen hebben. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

10. -Ik leg de ongeboren kinderen en hun moeders in uw handen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

Glorie aan de Vader aan de Zonen en de Heilige Geest ...

TWEEDE MYSTERIE:

Heer, mijn geloof in jou is aanwezig omdat je het allemaal vult, je bent overal, zodat overal waar ik je vind, je in me bent om me met liefde te vullen en die liefde met anderen te delen. Dat is waarom mijn Vader, ik vraag je met mijn hart voor elk van mijn broers.

Onze vader

1. Ik leg in uw handen Heer, degenen die lijden. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

2. Ik leg in uw handen, Heer, degenen die angst en wanhoop voelen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

3. Ik leg in uw handen, Heer, degenen die zich eenzaam en gescheiden van God voelen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

4. - Ik leg de armen en mensen zonder werk in uw handen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

5. Ik leg de zieken in uw handen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

6. Ik leg in uw handen Heer, degenen die oordelen en bekritiseren. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

7. - Ik leg in uw handen, Heer, degenen die niet zien en niet luisteren. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

8. Ik leg in uw handen, Heer, de trotse van hart. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

9. - Ik leg in uw handen, Heer, degenen die afgunst voelen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

10. - Ik leg in uw handen, Heere, die niet weten hoe lief te hebben. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

Glorie aan de Vader aan de kinderen en aan de Heilige Geest.

DERDE MYSTERIE:

Heer, mijn geloof in jou is aanwezig omdat je het allemaal vult, je bent overal, zodat overal waar ik je vind, je in me bent om me met liefde te vullen en die liefde met anderen te delen. Dat is waarom mijn Vader, ik vraag je met mijn hart voor elk van mijn broers.

Onze vader

1. -Ik leg uw handen in Heer, degenen die moe en hopeloos zijn. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

2.-Ik leg u in uw handen, Heer, die hun huizen zijn ontnomen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

3. Ik leg in uw handen, Heer, degenen die stelen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

4. Ik leg u in uw handen, Heer, om te vergeten dat wij broeders zijn en lijden en dood veroorzaken. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

5. - Ik leg in uw handen, Heere, die hunkeren naar macht. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

6. Ik leg in uw handen Heer de heersers. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

7.-Ik leg u in uw handen hulpeloos en onzeker. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

8. - Ik leg in uw handen, Heer, die geen genade voelen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

9. - Ik leg in uw handen Heer, degenen die pijn doen, schreeuwen en beledigen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

10. -Ik leg u in uw handen, Heer, die het slachtoffer zijn van prostitutie of uitbuiting. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

Glorie aan de Vader aan de Zonen en de Heilige Geest ...

VIERDE MYSTERIE:

Heer, mijn geloof in u is aanwezig omdat u alles vult, u bent overal, zodat overal waar ik u vind, u in mij bent om mij te vullen met liefde en die liefde te delen met de dems. Daarom, mijn Vader, vraag ik je met mijn hart voor elk van mijn broeders.

Onze vader

1. -Ik leg u in uw handen, Heer, die verslavingen of een ondeugd hebben. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

2.-Ik leg in uw handen Heer, degenen die oogheelkundige psychische stoornissen hebben. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

3.-Ik leg u in uw handen Heere die ziek zijn in ziekenhuizen of in hun huizen. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

4. -Ik legde uw handen over aan de stervende en hun families. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

5.-Ik leg in uw handen Heer, degenen die seksuele of eetstoornissen hebben Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

6. Ik leg in uw handen Heere die in de gevangenissen zijn. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

7. Ik leg in uw handen, Heer, degenen die woede, haat of wrok voelen. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

8. - Ik leg in uw handen, Heere, die niet weten hoe te vergeven. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

9. - Ik leg u in uw handen, Heer, die geen vrede hebben. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

10. - Ik leg in uw handen, Heer, degenen die bang zijn. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

Glorie aan de Vader aan de kinderen en aan de Heilige Geest

VIJFDE MYSTERIE:

Heer, mijn geloof in u is aanwezig omdat u alles vult, u bent overal, zodat overal waar ik u vind, u in mij bent om mij te vullen met liefde en die liefde te delen met de dems. Daarom, mijn Vader, vraag ik je met mijn hart voor elk van mijn broeders.

Onze vader

1. Ik leg in uw handen, Heer, degenen die u zoeken en bidden. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

2. -Ik leg u in uw handen, Heer, die vragen en pleiten. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

3. Ik leg in uw handen, Heer, de kerk en haar voorgangers. Giet uw zegeningen van liefde over hen uit ( Heilige Maria)

4. Ik leg in uw handen Heer, de priesterlijke en religieuze roepingen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

5. Ik leg in uw handen Heer de gebedsgroepen, zieners, Cenakels. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

6. Ik leg in uw handen Heer, de zielen van het vagevuur. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

7. - Ik leg in uw handen Heere die sterven zonder berouw te tonen. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

8. - Ik leg in uw handen Heer, de vrede van de wereld, vrede in gezinnen en vrede in ieder mens.

9.-Ik leg in uw handen Heer, alle mensen. Giet over hen uw zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

10. - Ik leg in uw handen Heere die niet geloven, u niet aanbidden, niet op u wachten en niet van u houden. Giet over hen je zegeningen van liefde ... ( Heilige Maria)

Glorie aan de Vader aan de Zonen en de Heilige Geest ...

God redt u, Maria, de meest heilige dochter van God de Vader, een zeer zuivere en kuise maagd vóór de bevalling, in uw handen vertrouwen wij ons geloof toe zodat u vol van genade mag zijn, de Heer is met u ...

Santa Maria ...

God redt u Maria, meest heilige moeder van God Zoon, meest zuivere en zeer zuivere maagd in de bevalling in uw handen, wij vertrouwen onze hoop toe zodat u haar aanmoedigt, u bent vol van genade ...

Santa Maria ...

God redt u, Maria, meest heilige vrouw van de Heilige Geest, meest zuivere en meest kuise na de bevalling in uw handen, wij vertrouwen onze naastenliefde toe zodat u haar in vlam zet, u bent vol van genade ...

Santa Maria ...

God redt u, Maria, meest heilige tempel, troon en tabernakel van de Heilige Drie-eenheid, maagd verwekt zonder de schuld van de erfzonde, geef ons uw genade zodat wij met toewijding u zullen vertellen: God redt u koningin en moeder ...

Het zij zo, het zij zo, het zij zo.

(De kaars gaat uit)

Rozenkrans van zegeningen

Volgende Artikel