Boodschap van de aartsengel Metatron in de Crystal Vortex in Arkansas

  • 2016

Groeten, leraren! Ik ben Metatron, Angel of Light, en ik neem deel aan deze sessie met Tyberonn van de Crystalline Service. We verwelkomen jullie allemaal, en we voelen je, we herkennen je uit vele levens, niet alleen uit het heden, omdat de energie die je in deze gouden bubbel hebt gecreëerd de multidimensionaliteit bevat van alles wat je bent. Even ziet iedereen zichzelf als een wiel en gaat naar het midden van dat wiel met honderden spaken die een bol vormen, en elk van de spaken is een verblijf. Elk van de radio's vertegenwoordigt een leven, een naast elkaar bestaan, omdat alle levens gelijktijdig zijn. Vanuit het midden van het wiel - niet vanuit het heden maar vanuit het midden van het wiel - verbind je met elk deel van zijn multidimensionaliteit; verbind al je levens met het centrum. En binnen dat centrum is de Universele Waarheid; in dat centrum is zijn ziel; Het is de ware essentie van wie ze zijn.

Leraren, jullie zijn familie. Je bent de zielefamilie van de Wet van Eén en je bent ver, ver, ver weg gekomen; en we willen dat ze de verbinding met iedereen in deze kamer voelen, omdat ze omringd zijn door broers en zussen, moeders en vaders, kinderen, vrienden, soulfamilies die verschillende rollen hebben gespeeld in de evolutie van hun ziel, in de evolutie binnenin Aarde vliegtuig In de groei van zijn ziel zijn sommigen vijanden geweest en vanuit het hoogste gezichtspunt was het een leerproces. Dus voel de verbinding en voel de liefde!

Leraren, jullie zijn krachtige spirituele wezens die chemische kleding dragen in de biologie, met behulp van filters, dus je ziet niet altijd het enorm uitgebreide aspect van wie je bent, en voel in deze vector op dit moment al je zielen om je heen en voel de multidimensionale waarheid van wie ze zijn, en we vullen deze kamer met het aspect van hun Hogere Zelf, en met de engelenrijken, in de omgeving die de vibratie verhoogt zodat ze boven de persoonlijkheid van wie ze zijn uitstijgen; Sluit je ogen en voel dit.

Steek uw handen in de lucht boven u; Steek uw handen op en voel de aanraking van uw engelenwezen. Ga boven de derde dimensie uit en voel alle liefde in je. En neem een ​​moment om die verbinding te voelen, om een ​​liefde te voelen die met iedereen verbonden is. Laat dan alle pijn los; Je bevindt je in een ongelooflijke vector van de aarde. Je bevindt je in de glazen draaikolk, en velen van jullie hebben hier eerder bestaan ​​en bestaan ​​nu als Atlantis, omdat dit inderdaad een kolonie van de Atla-Ra was. Dit was echt een opmerkelijke plaats, en de kristallijnen energie stijgt nu boven je uit, en we vertellen je dat elk kristal een graveur is en dat de herinneringen aan wie je bent teruggekeerd uit al je levens, naar je terugkomen. Ze voelen een vertrouwdheid ; ze voelen de energie van het huis; ze stijgen boven het aardse vlak, maar omdat alle vlakken binnen dezelfde ruimte bestaan, zijn ruimte en tijd een illusie; Materie is de uitzondering en niet de regel. En nu zullen zij het Engelenrijk binnengaan.

Dematerialiseer jezelf, verbreek de verbinding met je lichaamsbouw en voel de hoogste, de hoogste essentie van wie je bent. We vertellen je dat de unieke mineralogie hier, de enkelvoudige geologie, een buitengewone geometrie, een heilige geometrie vormen, en de kristallen voor hen zingen. Voel het lied van de wakkere kristallen. De kristallijn is niet alleen kwarts, diamant; Het is een vibratie van het goddelijke. Het is een vibratie die bestaat in wat je nulpuntsenergie noemt, die geen anionische of kationische heeft, geen negatieve of positieve heeft, en we zeggen jullie, meesters, dat tegenstellingen alleen bestaan ​​op het vlak van dualiteit . Liefde is niet polair; Liefde is universeel Maar binnen het aardse vlak heb je ervoor gekozen om te ervaren wat je positief en negatief noemt, wat je licht en donker, goed en slecht noemt. En nogmaals, we verzekeren je dat het kwaad niet boven dualiteit bestaat. Dualiteit is per definitie een magnetisch koninkrijk. Wat jullie Ascension of the Earth noemen, gebeurde echt in 2012, maar het was niet de ascensie van de mensheid. Het was de uitbreiding van de aarde tot 12 dimensies, en het was voorspeld door velen, en jullie allemaal, die hier nu zijn, kwamen op dit moment specifiek op het aardse vlak, omdat velen van jullie zijn gezonden, navigators die kwamen hier om het voortouw te nemen, en we weten dat het niet gemakkelijk is geweest. Velen van jullie keerden zich af van orthodoxe religies, velen voelden de afwijzing van familie, van vrienden. Ze kijken naar hen en vragen zich af wat er is gebeurd, waarom ze weggingen van de georganiseerde religiegroep. Het vereiste moed. En, leraren, wanneer je nu naar de hele aarde kijkt, lijkt het in een staat van chaotische waanzin te zijn en je zegt: "Hoe kan het zijn dat de aarde is geascendeerd?" En we vertellen je dat het juist de expansie van de aarde is waardoor de modaliteit voor jou in staat wordt gesteld om je ascensie te bereiken.

Zoals we je al eerder vertelden, ontbreken er ten minste 15 generaties voor menselijke hemelvaart. Met de nu beschikbare tools, waarmee ze een multidimensionaal bewustzijn hebben, waarmee ze chakra's kunnen bedienen in 12 fysio-velden, in 20 etherische niveaus van wat engelachtig wordt genoemd, waardoor ze zich, met de verschillende mechanismen, bewust kunnen worden van hun multidimensionaliteit; en er is iets anders dat nu gebeurt.

Wij zeggen jullie, leraren, dat de energie van Edgar Cayce in deze kamer is; Doe nu mee en we willen dat je even de tijd neemt om die prachtige energie te voelen, omdat jullie allemaal familie zijn van wat de Wet van Eén werd genoemd, en je bent heel ver gekomen en het is niet waar geweest. cil. Ze hebben bestaan, zoals meester John van Auken hen in zijn zielsverhaal vertelde, ze hebben bestaan ​​in een tijd waarin de aarde geen vlak van dualiteit was. We vertellen je dat de aarde geen polariteit had toen je aan het begin kwam; Ze gingen een etherische vorm aan. En zij ervoeren alle vormen van de aarde, en er was geen zonde, er was geen idee van het kwaad; kwaad bestaat niet in niet-polariteit. Het kwaad is een illusie. Het hoogste goed is dat van puur licht. En meer dan 100.000 jaar geleden werd de aarde, door het collectieve bewustzijn van de mensheid, de universiteit van dualiteit. De lichamen waren verdeeld in twee, dubbele vormen; het genre bestond 110.000 jaar geleden niet toen je tijd in je lineaire chronologie meet. En inderdaad, dat is bij benadering, maar er was een gebeurtenis waarin wat je een uitspansel noemde, viel en de aarde een magnetische bol werd, en je werd in dat proces in mannelijk / vrouwelijk verdeeld, twee helften van een ziel, zoals de metafoor van de Hof van Eden het allegorisch voorstelt. De Kundalini-slang, de mannelijke / vrouwelijke kant, is een illusie, maar een illusie met een doel, zodat je kunt groeien in het moeilijke evolutieproces, en dat doel Dit is om te leren wat ze al wisten, maar de ervaring opdoen om opnieuw deel te nemen aan de Grootmeester. De chaotische noten die je combineert in een prachtige symfonie en de energie die je in dit proces uitstraalt, is iets buitengewoons.

En leraren, je stemmingsgroep komt eraan en 2038 vertegenwoordigt een geweldige mijlpaal in de vooruitgang van de mensheid, en schoonheid wacht op je, en we voelen de pijn waar je doorheen bent gegaan; Ze kunnen het vrijgeven. We zien de schoonheid die je weer wordt, die je altijd bent geweest, maar niet altijd hebt herkend, omdat je hebt geleefd met het verkeerde geloof van de erfzonde, van het onwaardig zijn.

Leraren, je hebt een buitengewone opleiding gevolgd om verantwoorde creatie te leren. En 2038 is de terugkeer van het licht. Het is de terugkeer van het Licht, en het is zo dichtbij, en zij voelen het. En leraren, deze ontmoeting nu voor u heeft een buitengewoon doel: u gaat een nieuwe biologische transformatie binnen, die Ra-Ta, Edgar Cayce, zo mooi en precies voorspelde. Een transformatie naar een nieuwe biologie, een verandering naar een siliciumbasis, en we vertellen je dat ze, zoals ze ooit waren, kristallijnen worden in de gouden eeuw van Atlantis; Jullie waren allemaal lichtgevende wezens, kristallijne wezens. En dat zullen ze weer zijn, daar gaan ze op terug, en het begint nu, en het begint natuurlijk en logisch in de kristallijne materialisatie van het kristal op planeet Aarde, want voor het noordelijk halfrond is het de heilige ark en voor het zuidelijk halfrond is het Brazilië, Minas Gerais .

Op het noordelijk halfrond is de rotatie tegen de klok in; op het zuidelijk halfrond is het voorstander van de klok, maar ze zijn in harmonie, en het is een saturnijnse energie die kristallijne golven verzendt, samen met de zonnestraling waardoor ze het in hun etherische lichamen kunnen integreren, omdat er een etherische transformatie zou zijn, een etherische transductie, een etherische ontvangst door inductie van de kristallijne bio-codes die nu hun etherische lichamen transformeren naar een kristallijne vibratie. En het is door de 33 ringen van Saturnus. Je weet dat Arturo het sterrenportaal van je zonnestelsel is en we vertellen je dat Saturnus veel meer is dan een planeet. Saturnus is de kristallijne regulator die vaak rollen heeft gespeeld die je niet herkende, hoewel je altijd begreep dat Saturnus speciaal was, wat verbazingwekkende schoonheid, geweldige creativiteit en zuivering vertegenwoordigde; dat Saturnus het smeltkroesaspect is en, leraren, we zijn ons zeer bewust en hebben je verteld dat je nu een fase van zuivering ingaat . Zoals de channeler met je heeft gedeeld, ben je in een smeltkroes astrologie, in een smeltkroes astronomie. Alle onopgeloste energieën borrelen en komen naar de oppervlakte in hun aardse vlak; alle onopgeloste energieën van hun leven lijken te worden geconfronteerd. En je kijkt om je heen en zegt: "Deze aarde wordt gek!" En we vertellen je dat er niets gebeurt dat niet onder goddelijke observatie staat.

En we vertellen je dat, terwijl je in een dimensie van vrije wil zit, bepaalde dingen al op zijn plaats zijn gezet, en we vertellen je dat zodat je weet dat je onderweg bent, zodat je weet dat je op weg bent naar menselijke ascensie, maar Het vereist toewijding, het vereist energie. En het aspect van dualiteit dat je in veel situaties dwingt om te groeien, is wat je de duistere kant noemt, waarvan je denkt dat het slecht is.

Je ziet wat er gebeurt in het Midden-Oosten, je ziet wat er gebeurt in Europa en over de hele planeet, vanwege de opkomst van onopgeloste energieën. Het is een Rubiks kubus; moeten onder ogen zien, moeten worden opgelost en leraren zullen niet worden opgelost met meer haat en zullen niet worden opgelost door op te geven. En het zal niet worden opgelost door de kop in het zand te verbergen en te doen alsof er niets is. Het lijkt misschien paradoxaal, maar liefde zonder kracht is onvolledig; Het maakt deel uit van deze illusie met het doel van het aardse vlak. Je bent scheppers in voorbereiding en je moet kracht ontwikkelen; Het is niet voldoende om alleen obstakels te vermijden. Er is een doel in elk obstakel, dat mogelijk verder gaat dan wat je als de wetten van liefde beschouwt, maar je kunt niet evolueren om scheppers te zijn als er geen kracht is, als je geen moed hebt, geen vermogen om liefde te manifesteren, en je kunt niet manifeste liefde die uit de duisternis vlucht . Ze moeten een manier vinden om ermee om te gaan, ze moeten beslissen welke de beste manier is om deze energie het hoofd te bieden. En dezelfde energie die nu ontstaat, is wat zich op dat moment voorstelde als een wolf in schaapskleren die je de christelijke inquisitie noemde. Het is dezelfde energie die nu verschijnt, onder het mom van religie.

Samen moet je liefde creëren, je moet je realiseren dat, boven deze dimensie, alles liefde is. Zolang ze in de dualiteit zijn, moeten ze liefde kiezen. En liefde vereist kracht, het vereist moed; Er zijn momenten waarop je moed onder ogen moet zien en moet stoppen met wat je wilt vernietigen. Het is niet onze rol in het Engelenrijk om hen te vertellen hoe ze het moeten doen; we vertellen hen eenvoudig dat het antwoord liefde is, en liefde kan zijn hoofd niet in het zand verbergen. We laten dat aan u over.

We vertellen u echter dat dit alles een gelukkig einde heeft. Er gebeurt nu niets op de planeet, ook al lijkt het erop dat een doos van Pandora openging. Het is een geplande zwaartekrachtenergie, waardoor al deze energieën kunnen ontstaan ​​zodat je ze kunt onder ogen zien en oplossen. We vertellen je dat er groepen van je zielenfamilie zijn belichaamd in de regio's waar de veranderingen plaatsvinden, en in die gebieden van het Midden-Oosten incarneren ze nu met een andere energie die generaties nodig heeft om te realiseren, maar dat is hoe het altijd werkt. De zielefamilies zijn belichaamd in regio's, en op dit moment bevindt de aarde zich in een nieuw paradigma; De aarde is in een entiteit waarin je multidimensionaliteit kunt voelen. De dualiteit verdwijnt niet, de derde. dimensie verdwijnt niet, maar de boog van dualiteitsreizen neemt af. Kruispunten zijn gemakkelijker te onderscheiden; het kruispunt is niet langer in grijstinten, ze zijn zwart en wit, en dat betekent de beslissing over de weg vooruit, wanneer ze de sleutelteller van 2038 naderen, en de sleutelteller van 2075 wordt duidelijker.

En voor degenen onder u die geloofden dat dit uw laatste incarnatie was, die geloofden dat 2012 een beëindiging was: 2012 was een begin; Je taak is nog maar net begonnen en er is veel te doen. Maar we vertellen je dat de terugkeer van het Licht in 2038 is en het gebeurt. Het gebeurt nu. En de transformatie naar een kristallijne biologie gebeurt nu, en het overkomt jou nu.

We zullen dit bericht beëindigen door u te vragen deel te nemen aan een proces. We willen dat ze een helderheid voelen die deze kamer binnenkomt, en we willen dat ze een gebrom waarnemen dat uit de kristallen in deze energie komt, en we willen dat ze zich verbinden met de energie die in tegengestelde richting circuleert, in balans, in Brazilië. En dit zijn de biotransformatie en codes van de saturninegolven, en de codes versterkt door zeven meteorische invloeden van zeven ASK (*) vliegergolven, die op dit moment in 2015 optreden, met codes; We willen dat je ze voelt en waarneemt en gelooft in wat we met je delen.

Edgar Cayce had gelijk. Je bent aan het veranderen, en degenen die die energie dragen beseffen wat er gebeurt, en we willen dat je dit nu vergezelt en je openstelt voor de codes van transformatie.

Zing de AUM, alsjeblieft, want AUM draagt ​​een vibratie die hen verheft. Doe het voorzichtig, zodat je onze stem kunt horen; We zijn een collectieve stem en we willen dat je het voelt door de 12 chakra's van het fysio-veld en de 20 chakra's van het etherische veld, en we willen dat je ze combineert, 12 en 20, en een 33º vormt.

Binnen die drieëndertigste gebeuren er kristallijne biocodes en we willen dat ze ze accepteren. Voel een licht om je heen en voel de vreugde van transformatie. Ze zijn heel ver gekomen. En stijgen, stijgen, stijgen hoger. Stijg hoger naar het etherische. Sta zeer hoog op en kijk naar beneden en vanaf die geweldige hoogte wees je ervan bewust dat er een reden is voor alles. Een reden voor alles, en er is een plan, en er is een logica, en het is niet iets grilligs.

Neem de transformatie op; Voel de kristaltransformatie. Voel de kristallijne transformatie: word luminescent.

Ik ben Metatron en ik deel deze waarheden met je. Je bent geliefd.

En zo is het.

AUTEUR: J. Tyberonn

DEGRABATIE: M. Cristina Cáffaro en Susana Peralta

VERTALING: M. Cristina Cáffaro

VIDEO:

GEZIEN OP: www.traduccionesparaelcamino.blogspot.com.ar

Volgende Artikel