The New Light - Channeled Message van Gautama Buddha

  • 2018
Inhoudsopgave hide 1 Een nieuw licht begint te schijnen in de heiligdommen van het hart en de geest van de mens. 2 Helaas gaan veel zielen, in plaats van op te stijgen, een octaaf omlaag in hun evoluties. 3 Wie gelooft en geloof heeft in het Licht, is niet bang voor duisternis! 4 De aarde gaat het tijdperk van het licht binnen en in de toekomst kunnen alleen zielen die in het licht leven, met het licht en het licht, het bewonen.

Gekanaliseerde berichten van de meesters van licht.

In het Portugees het origineel.

Een nieuw licht begint te schijnen in de heiligdommen van het hart en de geest van de mens.

Een nieuwe cyclus begint, breder en transcendenter, in octaven hoger dan die van de vorige cyclus . Nieuwe leiders van verschillende afdelingen van de occulte wereldregering nemen geleidelijk hun positie in.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de evolutie van de aarde kwamen een geest en een ziel van de aardse evolutionaire keten op de hoogste positie van dit planetaire systeem, dankzij de strijd en het harde werk van de ware ingewijden in het grotere licht dat Ze zijn volledig toegewijd aan het dienen van aardse evolutie.

Geleidelijk droeg Heer Sanat-Kumára zijn functies op mij over, terwijl ik de mijne overdroeg aan de heer Maitreya . Nu, zowel ik als Maitreya zijn al volledig binnen onze nieuwe functies, zodat de aarde, als een planetair wezen, ook een nieuwe initiatie kan ontvangen en in haar evolutiecyclus kan ascenderen.

Hiermee kunnen al uw "aardse kinderen" ook gemakkelijker een octaaf omhoog klimmen in hun individuele evolutiecycli.

Helaas gaan veel zielen, in plaats van op te stijgen, een octaaf omlaag in hun evoluties.

Vanaf de volle maan van mei 1991 nam de aarde eindelijk de controle over haar eigen collectieve evolutie, omdat haar kinderen tegenwoordig alle posities van de verborgen regering van de wereld innemen.

Een nieuwe boodschap en nieuwe leringen worden in toenemende mate gelanceerd in de menselijke wereld.

We beginnen onze regering van het grotere licht. Onze werkers, de nieuwe herauten verspreid over de hele wereld, zullen alle zielen die het willen naar het Nieuwe Koninkrijk leiden waar vrede, liefde en broederschap onder allen de banden van eenheid tussen hen zullen zijn.

We moeten allemaal verenigd zijn om de definitieve uitbreiding van het Christuslicht in alle hartheiligdommen en in de heiligdommen van alle geesten mogelijk te maken, evenals in de uitbreiding van het Licht van Lord Mahachoan (Pablo Veneziano) in het heiligdom van Kundalini .

Daarom gaan we ervoor zorgen dat deze 'drie heilige vlammen' alle menselijke wezens gaan verlichten en verenigen om ze te zuiveren, te sublimeren en ook in Licht te transformeren .

Dan zal iedereen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wakker hebben en de eeuwige banden van het goddelijke leven verenigen.

Wie in het Licht gelooft en gelooft, is niet bang voor de duisternis!

Je kunt niet in je individuele evoluties blijven wachten op wonderen en fantastische reddingen . De krachten die deze dingen verkondigen zijn er alleen in geïnteresseerd dat ze stoppen met zoeken naar het Licht, stoppen met sublimeren, ontwikkelen en evolueren.

Ze willen niet dat iemand het Grotere Licht bereikt en vrij en verlicht is.

Iedereen kan het grotere licht bereiken en zijn eigen bevrijding en redding bereiken.

Je hoort niet de stemmen van chaos en verwarring te horen! Luister naar de stem van de innerlijke Christus die spreekt in het heiligdom van je hart!

Vang door je zielen Mijn Gouden Licht dat constant iedereen vanuit mijn planetaire hart stuurt .

De aarde gaat het tijdperk van het licht binnen en in de toekomst kunnen alleen zielen die in het licht leven, met het licht en het licht, het bewonen.

Verspil geen tijd meer aan het vasthouden aan dode waarheden die in het verleden goed waren. Je hebt de waarheden van vandaag nodig, niet die van gisteren. Je hebt levende waarheden nodig, die je kunt ervaren en ervaren met volledig bewustzijn.

Open je harten, gevoelens, gedachten en zielen voor het Nieuwe Licht, zodat zij ook werkers en voorbode van het Nieuwe Licht kan worden.

Alle ingewijden, alle meesters en discipelen, inclusief Mij, zullen zij aan zij zijn om iedereen te helpen zijn volledige transformatie en transmutatie in het Licht te bereiken, zodat hij ook een Lichtwezen is, een Leraar .

Op een dag zullen allen worden omgezet in Wezens van Licht of, dan, zal Licht ze transformeren door de sublimatie van pijn en lijden. Als je het Licht wilt bereiken, er in opgaan om ook Wezens van Licht te zijn, zodat je het langste pad van pijn en lijden volgt? Wie vrijwillig besluit om zichzelf te transformeren tot bewust, geïndividualiseerd en intelligent Licht, volgt het pad van liefde, van vereniging, van vrede, harmonie, balans, vreugde, geluk, wijsheid en universele broederschap, dat wil zeggen, het middelste pad.

Moge het nieuwe licht je levens en paden verlichten. Moge mijn Gouden Licht voor altijd in je geest, ziel, geest en hart zijn.

Met al mijn universele liefde. Degene die in het verleden GAUTAMA BUDA was.

Spiritueel kanaal: Henrique Rosa.

PORTUGESE-SPAANSE VERTALING: Patricia Gambetta, redacteur in de grote familie van hermandadblanca.org

BRON: "Mensagens Dos Beres de Luz" boek. Tweede editie Auteurs Henrique Rosa en Lourdes Rosa.

Volgende Artikel